Inscriure Jugadors/es


 • Dades del jugador/a a inscriure

 • dia-mes-any
 • Més dades i autoritzacions

 • Acceptes que pugui aparèixer en fotos o vídeos públics del Club via internet a la nostra pàgina web, xarxes socials o per mitjans impresos del club? (Llei 5/1982, de 5 de maig sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge)
 • Informació

  * Autoritzo que sigui carregat el dia 10 de cada mes al meu núm. IBAN la quantitat corresponent a la quota mensual. (20€ no federats - 32€ els federats)
  * En cas que el rebut sigui retornat, s'aplicaran despeses extres de 4€
  * Es cobrarà la quota de 35€ de soci del club i la quota federativa segons categoria.

 • Serà utilitzat per cobrar els rebuts mensuals de les quotes.
 • Pots pujar dos arxius, un per la cara posterior i un altre per la anterior.
 • Pots pujar un arxiu de la cara posterior.
 • Accepto que l'horari i la responsabilitat del Club Patí Caldes acaba segons els horaris que es determinen per a cada equip en la publicitat dels entrenaments i partits
 • Com a pare/mare/tutor legal del nen/a, autoritzo que el/la meu/va fill/a practiqui l'hoquei patins al Club Patí Caldes de Malavella, acceptant així tota la normativa esportiva i de convivència del club.

  També dono permís per utilitzar les dades facilitades per tramitar la fitxa federativa corresponent a la seva categoria, quedant així cobert amb l'assegurança mèdica del club com a esportista federat.

  En cas de voler-se donar de baixa del club serà necessari que es comuniqui per escrit mitjançant el correu electrònic.

 •