Junta


Junta Directiva

PRESIDENT/A
Joan Menció

VICEPRESIDENT/A
Toni Ubieto

TRESORER/A
Dani Llinàs

SECRETÀRI/A
Laura Teruel

SECRETÀRI/A
Txell Bofarull

VOCAL
Gemma Anglada

VOCAL
Susanna Ruiz

VOCAL
Lídia Arasanz