Actualització d’autoritzacions i dades a partir de la temporada 2019-20


    En cas que el rebut sigui retornat, s'aplicaran despeses extres de 4€

    Es cobrarà la quota de 35€ de soci del club i la quota federativa segons categoria.

    En cas de voler-se donar de baixa del club serà necessari que es comuniqui per escrit mitjançant el correu electrònic.