Inscriure Jugadors/es


 • Dades del jugador/a a inscriure

 • dia-mes-any
 • Més dades i autoritzacions

 • Acceptes que pugui aparèixer en fotos o vídeos públics del Club via internet a la nostra pàgina web, o per mitjans impresos del club?
 • Informació

  * Es cobrarà les quotes mensuals mitjançant un rebut al vostre Compte Corrent subministrat.
  * En cas de que el rebut sigui retornat, es poden aplicar despeses extres.
  * També es cobrarà la quota de 35€ anuals com a soci del club.

 • Serà utilitzat per cobrar els rebuts mensuals de les quotes.
 • Pots pujar dos arxius, un per la cara posterior i un altre per la anterior.
 • Pots pujar un arxiu de la cara posterior.
 • Com a pare/mare/tutor legal del nen/a, autoritzo que el/la meu/va fill/a practiqui l'hoquei patins al Club Patí Caldes de Malavella, acceptant així tota la normativa esportiva i de convivència del club. També dono permís per utilitzar les dades facilitades per tramitar la fitxa federativa corresponent a la seva categoria, quedant així cobert amb l'assegurança mèdica del club com a esportista federat.
 •